Østfoldkatten

Klubbkatter 2023

Her er bilder og skjema med oversikt over alle plasseringer på listen over Årets klubbkatter 2023:

Kategori 1

Fertile

Kastrater

Ungdyr

Kategori 2

Fertile

Kastrater

Ungdyr

Kategori 3

Fertile

Kastrater

Ungdyr

Kategori 4

Fertile

Kastrater

Ungdyr

Huskatt

Seniorer

Veteraner

Veteran1: NW SP SC Gooseberry Donner JW DSW DVM DSM DM

Oppdrett

(ingen avlshanner kvalifisert til listen i år)

Avlshunn