Østfoldkatten

Om klubben

Østfoldkatten er en klubb for alle kattevenner

Østfoldkatten ble stiftet den 11. desember 1985 og er tilsluttet FIFe gjennom NRR – Norske Rasekattklubbers Riksforbund. Klubben har ca 120 medlemmer.

Foreningens formål er å fremme kjennskap til kontrollert rasekattavl, og arbeide for kattens og kattesakens beste for å høyne kattens generelle status i vårt samfunn. Gjennom foredrag, diskusjoner og forskjellige praktiske tiltak, opplyse om stell og pleie av katten, samt påse at medlemmene driver med et oppdrett som er til gavn for rasekattene og avholde utstillinger i klubbens regi.

Bli medlem