Østfoldkatten

Oversikt over styret

Østfoldkattens styre

Styrets sammensetning etter generalforsamling den 12. januar 2023

Leder:

Kristine Finckelsen, Haugeløkka 8, 1661 Rolvsøy. Mobil: 92 40 95 40

Epost

Nestleder:

Rebekka Løkke, Stenrødveien 1, 1784 Halden. Mobil: 99 39 93 83

Epost

Sekretær:

Ella Zietal er i permisjon

Anne Enger vikarierer som sekretær

Epost

Kasserer:

André G. Fongaard Lorentzen, Ravnkollbakken 87, 0971 Oslo. Mobil: 95 19 32 46

Epost

Styremedlemmer:

Barbro Michelsen, Gjølbergveien 1, 1621 Gressvik. Mobil: 91 16 78 31

Epost

Kristin Kramås, Storgata 50, 1555 Son, Mobil 481 65 111

Epost


Varamedlemmer:

Hanne M. Lund, Sigerstadveien 80, 1630 Gamle Fredrikstad.

Epost

Aksel Knutsen, Måltrostveien 3, 2022 Gjerdrum

Epost