Østfoldkattens Generalforsamling ble avholdt 12. januar 2023

Østfoldkattens Generalforsamling ble avholdt 12. januar 2023

Det er nytt styre, og oversikten over styremedlemmer er nå oppdatert.