På generalforsamlingen 31. januar 2024 ble det valgt nytt styre

På generalforsamlingen 31. januar 2024 ble det valgt nytt styre

Ny leder: Aksel Knutsen (2 år)

Nestleder (ikke på valg): Rebekka Løkke

Kasserer: André Lorentzen (gjenvalgt for 2 nye år)

Sekretær: Kristin Kramås (overtar etter endring – 1 år)

Styremedlem: Ella Zietál (2 år)

Styremedlem: Therese Fosse (1 år)

Varamedlem: Barbro Michelsen (1 år)

Varamedlem: Tommy Olsen (1 år)

Tidligere revisorer ble gjenvalgt: Kari-Anne Lund og Lise Cathrine Andersen (velges hvert år)